Главна страница
ЦАСД - ГАБРОВО


Начало
За нас
Библията
Библия 'on line'
Десетте заповеди
Основни учения
Седмични уроци
Нещо за четене
Кратки разкази
Парадоксът ...
На моето дете
За възрастни
Успешно живеене
Притча
Телевизия
Директно предаване
Архив предавания
Hope Channel
Hope Channel BG
3ABN
Връзки
Български
Чуждестранни
ЦАСД -Габрово
100 години
Богослужения
Адрес
Контакти

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН
ГАБРОВО


tables of stone

Десетте Божии заповеди

(Изход 20 гл., Второзаконие 5 гл.)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   

общ коментар на Десетте Божии заповеди

Всепризната истина е, че ние, хората, не обичаме да ни казват какво да правим и какво да не правим. И копнеем да бъдем свободни от такива окови. В този смисъл Десетте Божии заповеди сякаш ограничават нашата свобода.

Но в действителност, Божият закон не отнема нашата лична свобода. Сам Бог е този, който ни е предоставил свободата на избор. Нашият Творец винаги и с лекота може да ни застави да правим това, което желае! Но Той е Бог на любовта и желае нашият отговор към него да е искрен, от любов, така че ние имаме свобода в най-дълбокия смисъл на думата - свободни да отхвърлим Божиите заповеди, свободни да отхвърлим даже и самия Бог.

Ние, обаче, не притежаваме неограничена свобода. И не защото Бог иска да ни държи далеч от щастието. Ограничени сме просто поради нашето естество. Имаме нужда от кислород да дишаме, например. Можем да изберем да не дишаме, но това ще ни убие. По подобен начин, не можем да излъжем, да откраднем или убием, без това да навреди на самите нас, както и на другите около нас.

"Ограничаващият" ни на пръв поглед Божий закон ни показва как да използваме нашата свобода, така, че това да ни направи щастливи.

Божиите заповеди са една мярка, с която можем да сравняваме нашия характер с небесните стандарти. И ние би трябвало да ги спазваме не водени от страх от наказание, а като израз на нашата вяра и любов към нашия Творец и Спасител. Повече по този въпрос можете да прочетете в главата Оправдание чрез вяра на книгата Основни учения на Библията.
 
коментар общ коментар

Първа заповед

"Аз съм Йеова, твоят Бог, който те изведе от Египетската земя, из дома на робството. Да нямаш други богове освен Мене."

Изход 20:2, 3

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    начало
 

коментар общ коментар

Втора заповед

"Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята; да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди."

Изход 20:4-6

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    начало

 

коментар общ коментар

Tрета заповед

"Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му."

Изход 20:7

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    начало
 

коментар общ коментар

Четвърта заповед

"Помни съботния ден, за да го освещаваш.
Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти; защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети."

Изход 20:8-11

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    начало

 
коментар общ коментар

Пета заповед

"Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог."

Изход 20:12

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    начало
 

коментар общ коментар

Шеста заповед

"Не убивай."

Изход 20:13

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    начало

 

коментар общ коментар

Седма заповед

"Не прелюбодействай."

Изход 20:14

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    начало
 

коментар общ коментар

Oсма заповед

"Не кради."

Изход 20:15

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    начало
 

коментар общ коментар

Девета заповед

"Не свидетелствай лъжливо против ближния си."

Изход 20:16

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    начало


коментар общ коментар

Десета заповед

"Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти."

Изход 20:17

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    начало
 
  ^ ^ ^
   горе
главна страница  |  за нас  |  богослужения  |  чуждестранни връзки  |  български връзки
online tv  |  адрес   |  контакти
 
Църква на адвентистите от седмия ден - Габрово